Liefde - Margrietha Reinders

‘Wij willen trouwen.’ Stralend staan Abram en Anna voor mij. Het is een bijzonder paar: hij komt uit Syrië, en zij uit de polder. Abram is vluchteling en heeft geen verblijfspapieren. Anna komt uit een echt Hollands middenstanders gezin. Abram is christen, Anna is meer een stiltezoeker. Ze hebben allebei al veel achter de rug en dragen ook pijn en verdriet met zich mee. Maar als door een wonder hebben ze elkaar in de roerige stad Amsterdam gevonden.

Anna heeft pas haar broer verloren

Allebei hadden ze er al bijna niet meer op gehoopt. Abram is van zijn familie gescheiden door oorlog en geweld. Anna heeft pas haar broer verloren. En juist daarom willen ze hun verbintenis vieren. Want liefde tussen mensen is niet vanzelfsprekend, maar kostbaar en weerloos. Liefde heelt en geneest, troost en vergeeft, aanvaardt onvoorwaardelijk en koestert wat kwetsbaar is.

Liefde heelt en geneest

‘De liefde is onverwoestbaar’, zegt de Bijbel. ‘Alles gaat voorbij, maar de liefde niet.’ Liefde wint het van kwaad en wreedheid voor wie haar durft vertrouwen. ‘Wil je ons de zegen geven?’, vragen Abram en Anna. Ze zien hun prille geluk als een godsgeschenk en willen God in hun leven betrekken. Het moet een feest worden! Liefde is het waard om te vieren en te delen. Ik vind het een eer en verheug me erop. Rode bos bloemen ‘Zet de knielbank maar alvast klaar en zorg voor een mooie rode bos bloemen’, zeg ik tegen de koster. ‘Want rood is de kleur van de heilige Geest en van het hart.’ Loket Levensvragen houdt er nu eenmaal van de vreugde van het Leven tot een feest te helpen maken.

Margrietha Reinders is als predikant verbonden aan het Loket Levensvragen, een pioniersproject van de Protestantse Kerk Amsterdam