Paul Visser

"Visser in de Jordaan"

paul"Altijd weer zoek ik bewust het gesprek met zoekers, nieuwsgierigen en andersdenkenden. Telkens blijkt hoezeer het de moeite waard is om twijfels en geloof met elkaar te delen. Geregeld zit ik met die of gene aan tafel, die weinig of niks met de kerk heeft maar wel met allerlei vragen zit. Ook leid ik twee groepen waar we samen met niet kerkelijke mensen Bijbelverhalen lezen en luisteren naar elkaar. Ik ben op zoek naar mogelijkheden en medestanders om deze ontmoetingen en gesprekken binnen de Amsterdamse context te verbreden". 

Lees ook het interview met Paul Visser door Jannetje Koelewijn, NRC.

Thema's: geloof, persoonlijke groei, opvoeding, relatie, singles, coming-out, ziekte, scheiding, seksueel misbruik