Julia van Rijn

Een leven lang op (be)zoek

julia2"Het is niet ongebruikelijk dat mensen die niet geloven toch vragen over God hebben. De vraag “Waarom doet God mij dit aan?” wordt in mijn ervaring vaker gesteld door mensen van buiten de kerk. Ik heb het idee dat dit samen hangt met de verwachting dat ik, de kerk of God hen zal veroordelen. In werkelijkheid veroordelen mensen zichzelf vaak het aller hardst. Als mensen leven met zo’n negatief geloof ga ik samen met ze op zoek. Wie oordeelt er nou eigenlijk en wat is dat oordeel dan? Is dat terecht? Juist vanuit mijn geloof heb ik geleerd dat tegenslag niet bedoeld is om mij een lesje te leren, te straffen of klein te houden. De Bijbel biedt mij een aantal handvaten waardoor ik beter weet hoe ik om kan gaan met pech en nare gebeurtenissen.

Troost

Het beeld dat veel mensen hebben bij preken is dat het moralistisch zou zijn. Preken is echter de verhalen uit de traditie zo uitleggen dat mensen zich erin kunnen verplaatsen, dat ze voor hen weer actueel worden. Maar preken doe ik op de kansel, tijdens een gesprek vind ik de nadruk eerder bij het troosten. Sommige dingen kunnen namelijk niet opgelost worden. Er is zoveel verdriet onder de mensen, het is belangrijk dat mensen een plek hebben waar ze kunnen huilen, waar een arm om hen heen wordt geslagen. Gewoon, om een plaats te bieden voor het verdriet. Troosten, nabij zijn, het gewoon even laten staan, niet te snel weer beginnen met; kop op joh. Dat morgen alles weer beter is, is niet de realiteit van mensen die middenin hun verdriet zitten. Ik wals niet snel over gevoelens heen en vind verdriet niet ongemakkelijk. Als mensen uit balans worden gebracht door hun problemen ben ik blij als ik er voor ze kan zijn.

Ambacht

Het pastoraat heeft iets ambachtelijks. Het is voor mij en de persoon met wie ik in gesprek ben hard werken. Soms moet je dingen uitgraven of je overtuigingen verbouwen om weer een beetje bij jezelf te komen. Uiteindelijk is het ook aflakken. Wij kijken niet diagnostisch, dus niet vanuit de overtuiging dat er iets mis is met jou dat wij wel eens even met een paar gesprekken zullen oplossen. We gaan samen op zoek naar de dingen die goed zijn voor jou, want ieder mens is anders. Ik ben als blij als er weer licht kan vallen op jouw weg.