Als kaders wegvallen

bas"Als ik een gesprek heb met iemand die helemaal geen kerkelijke of gelovige achtergrond heeft, kom ik zelf ook in een vreemde situatie terecht. Opeens kan ik het  kader van waaruit ik dit soort gesprekken binnen de kerk voer niet meer gebruiken. Dan moet je voor jezelf ook weer onderzoeken hoe je tot je overtuigingen bent gekomen. Je komt uit je comfortzone. Ik ben wel extra voorzichtig met mijn eigen kader en opvattingen. Ik kom uit een omgeving waar het vroeger nogal normatief was, en dat vond ik zelf ook niet fijn. Voor mij zijn de gesprekken ook een ontdekkingstocht naar een gemeenschappelijke taal.

Jouw leven: jouw project?

Het heeft iets heel genadeloos als je voor je eigen project leven helemaal zelf verantwoordelijk bent. Dat slaat al snel als een boemerang op je terug. De mensen die geen succes behalen zijn in hun ogen gelijk mislukt. Als je naar je bestemming kijkt als een hoogst persoonlijk toegespitst plan, kan het al helpen als je het iets algemener gaat zien. Het hoogst haalbare wat je kan doen in de ogen van God is hem liefhebben boven alles en de ander liefhebben als jezelf. Als ik ergens mijn vrijheid in vind, is het daar wel in. Hierdoor kan ik veel situaties in mijn leven beter relativeren. Het helpt me eraan herinneren dat het niet alleen maar om mij gaat, dat er een verbondenheid is die mijzelf overstijgt. De belangrijkste vraag is niet hoe je succesvol kan zijn, maar je echt verbonden kan zijn met een ander. Die warmte kan je concreet ervaren als de mensen om je heen besluiten hun armen om je heen te slaan als jij het gevoel hebt dat je bent gefaald. Dat is wat we in de christelijke traditie genade noemen: onvoorwaardelijke aanvaarding.

Geld is niet het belangrijkste

Soms kan een tekst uit de Bijbel erg abstract overkomen. Jezus heeft bijvoorbeeld gezegd; Zoek eerst het koninkrijk van God (dat wat God eigenlijk wil en van plan is) en al het andere zal je bovendien geschonken worden. Als je alleen die zin leest, kan ik me voorstellen dat je daar niet meteen wijzer van wordt. Om te begrijpen wat dat eigenlijk betekent, zal je met zo’n wijsheid in je eigen leven moeten oefenen.  Als je bijvoorbeeld wakker ligt van de zorgen over geld of je werk, kan die zin je eraan helpen herinneren dat geld dus niet het alle belangrijkste is en dat je leven daar niet van af hangt. Toen het er in mijn eigen leven echt op aan kwam en het heel spannend werd, is die belofte waar gebleken. Mijn leven bleek niet van geld af te hangen, en er werd op het moment dat het echt nodig was in mijn behoefte voorzien. Door die doorleving eigen je je die waarheid langzaam toe en is dat ene korte zinnetje me steeds dierbaarder geworden. Als je er zelf van overtuigd wordt, durf je steeds meer op de belofte te vertrouwen".

Meer informatie

Bas van de Graaf is dominee in de Jeruzalemkerk in De Baarsjes. In deze kerk hebben ze een wifi-werkplek gemaakt op de Galerij. Ook zijn er activiteiten. Zie VanBoven op facebook of de website www.vanbovenamsterdam.nl.

Wil je een gesprek met Bas van de Graaf, dan kan dat in zijn spreekkamer. Neem hiervoor contact op met het Loket Levensvragen 06-81340539 .

Volg Bas van de Graaf op Twitter: @BasvdGraaf