Evert Jan de Wijer

"Wantrouwen tegen keurigheid"

evertjan"Misschien klinkt het gek uit de mond van een dominee, maar ik kan me soms heel  onkerkelijk voelen.  Natuurlijk hoort het bij mijn werk, maar een leven zonder dit instituut kan ik me ook goed voorstellen. Doordat ik veel bezig ben met het geloof ontstaat soms het gevoel dat er een beroep op mijn geweten wordt gedaan.  Een soort ethische druk, dat kan heel vervelend zijn. Daar wil ik wel eens voor wegvluchten. Je overgeven aan het geloof is niet makkelijk en eenduidig.  Het is voor mij een pad tussen geloof en twijfel, tussen geroepen worden en weg willen lopen, tussen vertrouwen en wantrouwen.

Universele kracht

Dat de kerk geen vanzelfsprekendheid is in het leven van veel mensen kan ik me goed voorstellen. Wanneer iemand op een zondagmiddag eens uit nieuwsgierigheid binnenstap, zie ik dat het hen toch positief kan verrassen. Dat ligt dan echt niet aan mijn geweldige preek-kunst. Er gebeurt iets anders. Natuurlijk kan ik een leuke preek houden, maar daar hangt het allemaal niet eens van af. Door in de dienst te zitten kan je iets bijzonders in jezelf ervaren. Het samenzijn kan een rustpunt vormen van waaruit ik mensen weer op zie leven. De kracht van de verhalen uit de Bijbel is dat ze zo universeel zijn dat iedereen zich er in kan herkennen.

Keurige laagjes

Laatst vertelde ik het verhaal over Tamar die zichzelf prostitueert om een kind te krijgen van Juda. ‘Dit soort dingen gebeuren hier zeker niet, he’ zei ik tijdens de preek. Dan zie je allerlei mensen een beetje naar de grond staren. Er schuilt van alles onder onze keurige laagjes. Die Bijbelse verhalen leveren mij een theologisch wantrouwen tegen die keurigheid op. Het idee van verzoening is me daarom steeds dierbaarder geworden.  Je kan er niet meer omheen, je bent  mens in al je gebrekkigheid, het is al geschied. De maakbaarheid en de kracht steeds in jezelf moeten zoeken, daar geloof ik niet zo in. Het kan een geruststelling zijn wanneer je beseft dat je het  niet allemaal alleen maar van jou afhangt.

Het juiste woord

Als voormalig dorpsdominee heb ik alle thema’s wel voorbij zien komen, van het gebroken been tot depressie.  Mensen kunnen met echt alles bij me terecht,  zeker als ze vragen hebben over zingeving. Daar gaat het in dit werk toch vaak over. Mensen weten eigenlijk zelf de oplossing voor hun problemen wel. Waar het om gaat is het ervaren van bemoediging of troost. Het is gewoon fijn om te merken dat je er niet alleen voor staat. Voor mij betekent het dat ik in een gesprek op zoek ga naar het juiste woord, zodat ik er werkelijk voor de ander kan zijn. Ik merk vaak dat dit tot me komt tijdens een gebed. Ja, als mensen dat fijn vinden bid ik voor ze. Het zou toch gek zijn als een dominee dat niet meer zou doen".

Meer informatie

Evert Jan de Wijer is dominee in de Thomaskerk in Amsterdam Zuid (vlakbij de Zuidas).

Wil je een gesprek met Evert-Jan, neem dan contact op met het Loket Levensvragen 06 - 813 40 539