Amsterdam Noord

'Ik ben eerst 15 jaar fysiotherapeut geweest'

annemarie2Waarom ben je dominee geworden?

Eigenlijk omdat ik ervan houd om met mensen in contact te zijn, en dan ook nog in het licht van de bijbelse boodschap: met de bevrijdende ruimte, de relativering en de inspiratie die daar te vinden is.. Maar dat ik dominee zou worden, dat had ik nooit gedacht toen ik van de middelbare school af kwam. Ik ben eerst 15 jaar fysiotherapeut geweest. Toen ik daarna enthousiast werd om theologie te studeren, léék dat wel heel anders, maar voor mij ging het toen ook om mensen, en nu nog, op een nog betekenisvollere manier.

Wat is de meerwaarde van een Goed Gesprek volgens jou?

Aandacht is ontzettend kostbaar. Er is ruimte voor de ziel, ruimte voor vragen die het leven ons stelt en die soms liefdevolle aandacht nodig hebben, zodat er een antwoord kan ontstaan. Het is mooi en vaak ook erg krachtig, als dit samenhangt met je levensvisie of geloofsovertuiging. Zo krijg je meer zicht die op de weg die je in het leven gaat.

Met welke thema's heb je affiniteit?

Veel thema’s. Het gaat vaak meer om de bereidheid een open gesprek aan te gaan dan om het thema. Maar om toch maar iets te noemen: Relationele thema’s. Over kwetsbaarheid en kracht. Welke rol speelt geloof in je leven? Hoe denk je over God? 

"Ik geef je graag de ruimte om te laten zien wie je werkelijk bent."

trinus"De bedoeling van een gesprek is om mensen vrij te maken. Ik geef je graag de ruimte om te laten zien wie je werkelijk bent. Iedereen heeft behoefte aan het gevoel dat je recht wordt gedaan, dat jouw kant van het verhaal werkelijk gezien en gehoord wordt.

Recht op schuld

Maar het kan andersom ook zo zijn dat jij andere mensen onrecht hebt aangedaan. Soms worden de mooiste relaties door een onbezonnen actie in één keer verpest. Dat is natuurlijk hartstikke zonde. Dan gun je mensen ook even het recht op de schuld, dat ze het zich mogen toe-eigenen wanneer ze er een puinhoop van hebben gemaakt. Dat je iets fout hebt gedaan betekent echter nog  niet dat je fout bent. Als je niet langer in de verdediging hoeft te schieten of de schuld buiten jezelf hoeft te zoeken, is dat vaak het begin van herstel. Door de verantwoordelijkheid op je te nemen kun je het gesprek met andere mensen weer aangaan en ontstaat de ruimte om het opnieuw proberen.