MEDIA

The only one to blame - Rosaliene Israel

Voorzichtig wordt het lente en het festivalseizoen breekt aan. Dat betekent werk aan de winkel voor het festivalteam van het Loket Levensvragen. Ook dit jaar zijn de festivaldominees – Jeannet van Doorn, Arjette Kuipers, Marleen Kemink en ondergetekende – te vinden op verschillende festivals in de stad. Vanuit het motto van Loket Levensvragen ‘ruimte voor je eigen verhaal’, gaan we in gesprek met bezoekers van Positief Noord, Hemeltjelief en het Magneetfestival, om er maar een paar te noemen.

Wij als dominees zijn volstrekt helder over onze identiteit en onze motieven: we vertellen dat we dominee zijn namens de Protestantse Kerk Amsterdam en dat we op festivals met mensen in gesprek willen gaan over de vragen van het leven. Aan de hand van een creatieve werkvorm praten we met mensen over wat hen gelukkig maakt.
Dat leidt tot bijzondere gesprekken en kostbare momenten. Ook voor onszelf. Een gesprek dat mij erg heeft geraakt, was met twee studenten op het Magneetfestival. Op de vraag wat hen in de weg stond om gelukkig te zijn, antwoordden zij dat ze ten diepste bang waren om te mislukken. Opgevoed door welgestelde babyboomers, met de mogelijkheid om te studeren wat ze maar wilden en te worden wie ze maar wilden, was hun grootste angst om als mens te mislukken. Om verkeerde keuzes te maken en het, ondanks alle uitstekende randvoorwaarden, te verprutsen. Want als alles je in de schoot geworpen wordt, ben jij en jij alleen the only one to blame. Daar ben ik van geschrokken. Van het onbarmhartige mensbeeld dat achter het hoge zelfontplooiingsideaal van onze tijd schuilgaat. De gedachte dat je hier met een dominee over zou kunnen praten, was nog nooit bij deze studenten opgekomen. En ik realiseerde me weer hoezeer we naar Jezus’ beeld – want: ‘met onze kwetsbaarheid vertrouwd’ – geroepen worden om mede-mens te zijn.

Rosaliene Israël is als predikant verbonden aan het Loket Levensvragen, een project van de Protestantse Kerk Amsterdam. Bel voor een gesprek 06 813 405 39 of mail naar

Facebook