MEDIA

Misschien ben jij het wel - Rosaliene Israel

Aan de binnenkant boven de deur van de inloop van Oudezijds 100, de Communitaire Gemeenschap waar ik woon, staat: ‘Ici entrent les envoyées de Dieu’ (‘wie hier binnen komen zijn door God gezonden’). Een tekst die ons er steeds aan herinnert dat ieder mens – buurtbewoner, dakloze, gemeenschapslid, toerist, vrijwilliger, huisgenoot, vriend, vreemde – niet zomaar aanklopt; hij of zij laat ons iets van God zien.

Zoals de Heilige Benedictus eeuwen geleden al in zijn kloosterregel over het belang van gastvrijheid schreef: ‘Gasten ontvangen, is Christus ontvangen’. Hoe moeilijk ik me dat soms ook voor kan stellen en hoeveel moeite ik er ook mee heb om iemand die zich overduidelijk al een paar dagen niet gewassen heeft, met open armen te ontvangen.

Maar het ontdekt niet alleen mijn eigen vooroordelen en beperkingen. Die spreuk boven de deur van onze inloop gaat over meer. Hoewel het best confronterend is om in iemand die een natuurlijke weerstand bij ons oproept een beeld van God te zien, die woorden slaan uiteindelijk ook op mij. Want als ik de deur van Oudezijds 100 binnenloop, staan ze ook boven mijn hoofd. Door een ander ontvangen worden, met open armen worden binnengelaten als was ik Christus, kan ik daar eigenlijk iets mee? Kan ik mezelf zo zien: beeld van God, present als Christus?

Het wonderlijke verhaal van kerst helpt mij om hier, zij het met enige het aarzeling, toch ‘ja’ op te kunnen zeggen. Niet voor niets komt God op wonderlijke wijze mensen nabij in een klein en kwetsbaar kind. En waar gastvrijheid wordt geleefd, waar deuren van kerken en leefgemeenschappen open staan, waar we ons in het pastoraat via Loket Levensvragen of het festivalteam van het Loket open stellen voor een ander, wordt dat kind opnieuw geboren.

ergens tussen alle mensen
komt het kind van God

hij heeft een naam
hij is van licht

ik weet niet
hoe ik hem herkennen kan

ik kijk om me heen
en denk bij ieder kind:
misschien ben jij het wel

(citaat uit: Licht dat nooit meer dooft. Teksten voor advent en kerst, Karel Eykman, Jennine Staring, Sytze de Vries, Bette Westera (red.), Amersfoort: NZV Uitgevers, 2008, p.50)

Rosaliene Israël is als (festival)predikant verbonden aan het Loket Levensvragen, een pioniersproject van de Protestantse Kerk Amsterdam)