MEDIA

Gelukkig nieuwjaar - Margrietha Reinders

Voor Grietjes raam in de Akkerstraat hangt een ster. Het is de ster van advent… evenals ieder jaar kan ze er moeilijk afstand van doen. Mensen die op bezoek komen lachen er om. ‘Maar juist in het begin van een nieuw jaar heb ik haar nodig’, zegt ze, ‘zij geeft mij de moed om een nieuw begin te maken in die eerste januaridagen.’ Veel mensen hebben dat: een winterdepressie. Enorme mistroostigheid en moedeloosheid overspoelt ze rond de feestdagen en daarna. Gevoelens van eenzaamheid, een besef van teloorgang. Daar valt niet tegen op te tornen! En er is ook alle reden voor… de wereld lijkt er niet veiliger op te worden, of menselijker. Bij veel mensen is het vertrouwen in de toekomst aangetast.

Een onverwoestbaar Licht

‘De mensen die in het duister ronddolen zien een schitterend Licht’, zegt de profeet Jesaja. ‘Zij die in het donker wonen worden door een helder Licht beschenen.’ Het is de belofte van een goddelijke liefde, dat in mensen aangestoken wordt. Als wapen tegen de hopeloosheid. Grietje uit de Akkerstraat gelooft daar in. Ik ook! Mensen hebben diep van binnen een onverwoestbaar Licht. Bij Loket Levensvragen willen we dat tevoorschijn luisteren. Juist in donkere dagen.

Margrietha Reinders is als predikant verbonden aan het Loket Levensvragen, een pioniersplek van de Protestantse Kerk Amsterdam