Wat is de Protestantse Kerk Amsterdam

De Protestantse Kerk Amsterdam heeft het Loket Levensvragen in het leven geroepen omdat ze vanuit haar missie van betekenis wil zijn voor Amsterdam.

Ruimte voor verschil
Het protestantisme is een stroming binnen het christendom, die 500 jaar geleden is weggegaan uit de rooms-katholieke kerk. Anno nu zijn er positieve contacten tussen beide kerken, maar verschillen zijn er ook. Zo kent de protestantse kerk geen celibaat, is er minder hierarchie en is er veel ruimte voor verschillende geloofsopvattingen. In de protestantse kerk (een fusie van Hervormd, Gereformeerd en Luthers) kunnen vrouwen functies bekleden en homo's hun huwelijk laten inzegenen.

20 wijkkerken in Amsterdam
De Protestantse Kerk Amsterdam telt 20 wijkkerken en een aantal pioniersplekken. Dit zijn plekken voor bezinning en vindplaatsen van geloof, hoop en liefde. Bekende kerkgebouwen zijn de Westerkerk en de Oude Kerk.

Alle dominees functioneren onder verantwoordelijkheid van een democratisch gekozen bestuur, de kerkenraad. Financieel gezien leeft de kerk (sinds jaar en dag) van giften.

Oude verhalen als inspiratiebron
Het christendom is 2000 jaar geleden ontstaan rond de persoon Jezus. De grootste inspiratiebron is nog steeds de bijbel, een verzameling van joodse geschriften. Een bekend verhaal is bijvoorbeeld het verhaal van de verloren zoon.

Links:

www.protestantsamsterdam.nl

www.trouweninmokum.nl

www.hartopdetong.com

www.heiligvuurwest.nl