Van wie

Dit project is een initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam en is speciaal voor mensen die geen lid zijn van de kerk (en dat hoef je ook niet te worden).

Het doel is om van betekenis te zijn voor Amsterdammers die nadenken over levensvragen (liefde, lijden, leven). Een tijd met mensen oplopen om samen nieuw perspectief te vinden.

De Protestantse Kerk Amsterdam staat open voor samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties.

De mensen achter het Loket Levensvragen voelen zich geïnspireerd door een bijbelse / christelijke levensvisie. Dit betekent onder andere mensen in hun waarde laten, niet oordelen, realistisch en hoopvol zijn, het verhaal van de ander centraal stellen.

Zie ook
- christelijke spiritualiteit
- wat is de Protestantse Kerk Amsterdam