Inspiratie

We weten ons geroepen om de liefde van God gestalte te geven in Amsterdam.

Jezus kwam om mensen heel te maken. In zijn spoor willen we zó met elkaar en andere mensen optrekken, dat allen opbloeien en groeien. We luisteren naar mensen en spreken met hen. We bieden hulp aan wie geen helper heeft. Onze zorg maakt mensen niet afhankelijk maar vrij.