Aanmelden

Om je aan te melden voor een gesprek met een dominee of één van onze activiteiten, kun je als volgt contact opnemen: 

Telefonisch

06 - 813 40 539 ma / wo / do tussen 10:00 en 16:00 of spreek een voicemail in.
Als je kort vertelt wat je vraag of behoefte is, dan zoeken we samen welke dominee of activiteit bij jou past.  Onder het kopje dominees kun je ook zelf alvast kijken met wie je graag een gesprek zou willen hebben.

Per e-mail

Aanmelden Goed Gesprek
In het telefoongesprek of mailwisseling willen we graag het volgende van je weten:

- in welke buurt van Amsterdam je woont
- wat in het kort de vraag / thema van het gesprek is
- hoe we je kunnen bereiken
- of je een voorkeur hebt voor een van de dominees

Je kunt meestal op korte termijn voor een gesprek terecht, we hebben geen wachtlijst. Je kunt ons ook volgen op Facebook.