Contact

Inspiratie

We weten ons geroepen om de liefde van God gestalte te geven in Amsterdam.

Jezus kwam om mensen heel te maken. In zijn spoor willen we zó met elkaar en andere mensen optrekken, dat allen opbloeien en groeien. We luisteren naar mensen en spreken met hen. We bieden hulp aan wie geen helper heeft. Onze zorg maakt mensen niet afhankelijk maar vrij.

Doneren

Komende week is de Week tegen Eenzaamheid. In Amsterdam voelen drie op de tien volwassenen zich wel eens of vaak eenzaam, dat zijn ruim 200.000 Amsterdammers. Het Loket Levensvragen wil hier iets aan doen, speciaal in deze themaweek. Vindt u dit óók belangrijk en helpt u mee? Eenzaamheid en het zoeken naar de zin van het leven zijn thema’s die spelen bij Amsterdammers die bij het Loket Levensvragen aankloppen. Het Loket wil er voor hen zijn, ook als zij geen enkele band met kerk en religie hebben. Met een luisterend oor en een goed gesprek, maar soms ook met praktische tips en adviezen. Op deze manier heeft het Loket Levensvragen al talloze mensen kunnen helpen.

Mogen we u in deze Week tegen Eenzaamheid, om een kleine bijdrage vragen, zodat nog meer eenzame Amsterdammers het Loket weten te vinden en uit hun sociale isolement kunnen komen?  Het zou fantastisch zijn als u hier een tientje voor kunt missen, maar natuurlijk zijn ook grotere en kleinere bedragen van harte welkom. Wij verzoeken u vriendelijk om uw bijdrage over te maken op rekening NL70FVLB0635800098 t.n.v. Protestantse Gemeente, o.v.v. Loket Levensvragen. Uw bijdrage is volledig bestemd voor Loket Levensvragen. 

Online doneren is  hier mogelijk 

Wat is de Protestantse Kerk Amsterdam

De Protestantse Kerk Amsterdam heeft het Loket Levensvragen in het leven geroepen omdat ze vanuit haar missie van betekenis wil zijn voor Amsterdam.

Ruimte voor verschil
Het protestantisme is een stroming binnen het christendom, die 500 jaar geleden is weggegaan uit de rooms-katholieke kerk. Anno nu zijn er positieve contacten tussen beide kerken, maar verschillen zijn er ook. Zo kent de protestantse kerk geen celibaat, is er minder hierarchie en is er veel ruimte voor verschillende geloofsopvattingen. In de protestantse kerk (een fusie van Hervormd, Gereformeerd en Luthers) kunnen vrouwen functies bekleden en homo's hun huwelijk laten inzegenen.