Contact

Aanmelden

Om je aan te melden voor een gesprek met een dominee of één van onze activiteiten, kun je als volgt contact opnemen: 

Telefonisch

06 - 813 40 539 ma / wo / do tussen 10:00 en 16:00 of spreek een voicemail in.
Als je kort vertelt wat je vraag of behoefte is, dan zoeken we samen welke dominee of activiteit bij jou past.  Onder het kopje dominees kun je ook zelf alvast kijken met wie je graag een gesprek zou willen hebben.

Per e-mail

Aanmelden Goed Gesprek
In het telefoongesprek of mailwisseling willen we graag het volgende van je weten:

- in welke buurt van Amsterdam je woont
- wat in het kort de vraag / thema van het gesprek is
- hoe we je kunnen bereiken
- of je een voorkeur hebt voor een van de dominees

Je kunt meestal op korte termijn voor een gesprek terecht, we hebben geen wachtlijst. Je kunt ons ook volgen op Facebook.

Van wie

Dit project is een initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam en is speciaal voor mensen die geen lid zijn van de kerk (en dat hoef je ook niet te worden).

Het doel is om van betekenis te zijn voor Amsterdammers die nadenken over levensvragen (liefde, lijden, leven). Een tijd met mensen oplopen om samen nieuw perspectief te vinden.

De Protestantse Kerk Amsterdam staat open voor samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties.

Kernwaarden

legdat360Menselijk en betrokken : Echte aandacht geven, goed luisteren en warm doorverwijzen.

Open en gastvrij : Weet je welkom ongeacht je achtergrond, geloof, geaardheid, financiële positie, etc.. We willen graag leren van feedback en zo steeds beter aansluiten bij de vragen van mensen in de stad.

Laagdrempelig en vrijblijvend : Geen wachtlijst, geen einddatum en geen verplichtingen om lid te worden of deel te nemen.

Waardevol en hoopvol : Realistisch over de uitdagende kanten van het leven, maar tegelijk positief over de waarde van elk mensenleven en over het nieuwe licht, het andere perspectief, de krachtbronnen die er zijn.

Voor wie

Het Loket Levensvragen is er voor Amsterdammers zonder binding met een kerk.

Van mensen die actief zijn in een kerk, verwachten we dat ze zelf de weg naar een pastor weten te vinden.

Woon je niet in Amsterdam? Maar heb je toch behoefte aan een goed gesprek, een uitvaart of ander ritueel?
In principe kun je bij elke kerk hiervoor aankloppen. Klik hier voor een lijst met bevriende kerken