Van presteren naar zijn

weg voorkant
In onze maatschappij rekenen we elkaar en onszelf vaak meedogenloos af op onze prestaties. Op het moment dat je niet kunt voldoen aan een bepaalde maatstaf, ontstaat  het gevoel minderwaardig te zijn of te hebben gefaald. Dan wordt al snel de conclusie getrokken dat er iets mis is dat moet worden verbeterd. Vanuit het pastoraat zien we dit anders. Ieder mens is voor ons waardevol, ongeacht zijn prestaties. De inzet van het gesprek is om je weer te laten ervaren dat dit ook voor jou geldt. We gaan graag met je in gesprek over wat er nu in je leven speelt, zonder dat vragen en problemen moeten worden opgelost of weggepoetst.