Voorbereiding uitvaart

Voorbereidingsgesprekken
In de voorbereiding van het afscheid komt het levensverhaal van de overledene aan de orde. Wie is deze mens voor anderen geweest en wat laat hij, zij na aan herinneringen?

Zijn er (bijbel)teksten, liederen of gebeden die in dit leven belangrijk zijn geweest en welke daarvan kunnen we gebruiken bij het afscheid? Wie kan en wil als nabestaande vertellen wat de overledene betekend heeft? Samen zoeken we naar de beste manier om het afscheid vorm te geven en de overledene te gedenken.

Muziek
Muziek speelt vaak een belangrijke rol bij het afscheid. In het kerkgebouw staat niet alleen een orgel, maar zijn er vaak ook andere mogelijkheden om muziek te laten klinken. Er is ruimte voor troostende woorden, gebeden en symbolen. En voor rituelen als het aansteken van kaarsen of het uitdragen van de kist. Zo wordt op een waardige en passende manier afscheid genomen van een dierbare die is overleden.